"Dobro je, če lačnega nahraniš z ribo še bolje pa, če ga naučiš loviti ribe"
kitajska modrost

poplave

I podatki I zakoni in predpisi I poslovni partnerji I surf I znanje I admin.orodja I drugi DHD I razno |

Spletna stran se stalno dopolnjuje.Prosimo predlagajte nove povezave in sporočite nedelujoče tukaj.


Autodesk Design Review - brezplačni pregledovalnik DWF in grafičnih datotek
Autodesk DWG TrueView - brezplačni pregledovalnik DWG in DXF datotek


PRETOKI IN GLADINE REK - podatki z avtomatskih merilnih postaj Agencije RS za okolje

PRETOKI IN GLADINE REK - podatki z avtomatskih merilnih postaj v Avstrijski Koroški (reka Drava !)

VREME - napovedi in podatki Agencije RS za okolje

PISO - prostorski informacijski sistem občin

GIS-ARSO - prostorski podatki Agencije RS za okolje

KAGIS - geografski informacijski sistem Zvezne dežele Koroške (R Avstrija) 

BIOPORTAL - evidence Centra za kartografijo flore in favne


EIONET Slovenija - Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje

GURS - podatki Geodetske uprave RS

ZRC-SAZU - manjša zbirka tematskih digitalnih zemljevidov Geografskega inštituta Antona Melika

GIS ZRC-SAZU - Interaktivna karta Slovenije z zbirkami ZRC SAZU (arheologija, gozdne združbe, satelitski p.)

VODNA BILANCA SLOVENIJE 1961-1990 - izdelek MOP-ARSO

WISE - Water Information System for Europe, Vodni informacijski sistem za EuropoZAKONODAJA - register predpisov RS

ZAKON O VODAH - Uradni list  RS 67/2002 in 57/2008

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE OBMOČIJ, OGROŽENIH ZARADI POPLAV IN Z NJIMI POVEZANE EROZIJE CELINSKIH VODA IN MORJA TER O NAČINU RAZVRŠČANJA... - UL RS 60/2007

UREDBA O POGOJIH IN OMEJITVAH ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA OBMOČJIH, OGROŽENIH ZARADI POPLAV IN Z NJIM POVEZANE EROZIJE CELINSKIH VODA IN MORJA -UL RS 89/208   pdf

PRAVILNIK O VSEBINI VLOG ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV IN POGOJEV ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR TER O VSEBINI VLOGE ZA IZDAJO VODNEGA SOGLASJA -UL RS 25/2009   pdf

PRAVILNIK O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI  -UL RS 55/2008    

IZVAJANJE VODNE POLITIKE - spletna stran MOP

PORTAL EU - v slovenščini

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE


BPI- projektiranje cest

LINEAL - projektiranje cest

ZUM - urbanizem

KO-BIRO - projektiranje visokih in nizkih zgradb

PONTING - projektiranje premostitvenih objektov

GRAVITAS - projektiranje visokih in nizkih zgradb

PINIPED - hidrografija in geomatika

GEOIN -
geodetsko podjetje specializirano predvsem za fotogrametrijo, LIDAR

FLYCOM - LIDAR snemanje, zračni preglediTOTI SURF - "vzhodnoslovenska scena"

SLOSURF - slovenska surfaška stran

DADA - napoved vetra v Sloveniji

AP - podatki z avtomatskih postaj v Sloveniji

OMSZ - madžarska napoved

RSOE - podatki o vetru za BalatonKATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO - Univerza v Ljubljani, FGG-Hidrotehnična smer

COBISS - Kooperativni bibliografski sistem

CITESEER - digitalna knjižnica znanstvenih člankov (POZOR ! Ogled na lastno odgovornost.)


DNS Stuff - DNS, IP test, Whois....

OPEN SOURCE CMS LIST - zbirka odprtokodnih programov za upravljanje spletnih straniDIAL HOME DEVICE - DHD iz Zvezdnih vrat

DIHYDRODYDROGESTERON - stabilni metabolit dydrogesterona

DERMATITIS HERPETIFORMIS DURHRING - kronično obolenje kože

DHD SURFBOARDS - Darren Handley Designs deske za valove

DHD MUSIC - dark house trance glasbena skupina

DIMA HALIM DAOGAH - DHD teroristična skupina iz  Asama

DER HEISSE DRAHT - mali oglasi v Nemčiji

DOWN HOME DREAMS - vzorci za vezenine...

DHD SPORTS - ribiške vabe in lokostrelstvo, Severna Dakota, ZDA

DISTRICT HEALTH DEPARTMENT - javna zdravstvena agencija iz Južne amerike

DANSK HOMEPAGE DESIGN - Danski izdelovalci spletnih strani

DIGITAL VIDEO CONTROLER -  digitalni video

DHD PROMOTIONS - promotorji za dirke gorskih kolesarjev

DHD AUDIO - tehnologija za tonske studije, radijske in TV postaje

DHD TREE PRODUCTS - gnojila, fungicidi itd. za golf igrišča

DHD MEDIA - elektronski oglasi

DHD CONTACT - mednarodni konsulting na področju energetike

DHD INVESTMENT - investicijska družba

DHD CONSULTING - inženiring agrokemijskih proizvodov

DHD INTERNATIONAL - proizvodnja in prodaja gradbenega stekla

DHD ENGINEERING - inženiring na področju strojne in elektro industrije

DHD METALS - kovinske barve

DIGITALNA HIDRODINAMIKA - najboljša DHD stran...DIE ANTWOORD  - odgovor iz južne Afrike  
english domov

kontakt

o podjetju

reference

članki

o modeliranju

poplave

povezave

obvestila

obvladovanje poplavnih škod

poplavna varnost

poplave
   
DRUŠTVO VODARJEV

OPEN OFFICE

kompozer


na spletu od 8.3.2007
v1.1, 1.2008
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 30.1.2015
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge