"Bolje pozno kot nikoli"
Slovenski pregovor

poplave

(obvestilo #43, 20.10.2016)
Zagovor doktorske disertacije sodelavca Mateja Müllerja ! Matej Müller, univ. dipl. inž. grad., doktorski študij Grajeno okolje, znanstveno področje Gradbeništvo, bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu. Javni zagovor disertacije bo v petek, 28. oktobra 2016, ob 13. uri v Svečani dvorani UL FGG, Jamova c. 2 (II. nadstropje). Vabljeni!

(obvestilo #42, 27.3.2015)
eVode-Slovenija je vstopila v družbo civiliziranih držav. Neverjetno vendar resnično: evidence s področja upravljanja z vodami, podatki in nekatere strokovne podlage: http://evode.arso.gov.si/ . Ko bo "razbit inštitut" bodo morda javno dostopne celo strokovne podlage, ki jih je izdelal javni zavod Inštitut za vode RS. Zaenkrat g. direktor "avtonomne vodarske stroke" na javnem zavodu meni, da je posredovanje strokovnih podlag škodljivo za javnost - lahko bi namreč povzročilo napačno razumevanje !

(obvestilo #41, 26.11.2014)

Jubilejni, četrtstoletni 25. Mišičev vodarski dan 2014 bo v četrtek, 4.12.2014 ob 9h v Narodnem domu, Ulica kneza Koclja 9, Maribor. Seveda smo s sponzorskimi sredstvi omogočili izvedbo tradicionalnega strokovnega posveta. Program MVD 2014 je tukaj. Naš poskus prebuditi ARSO je tukaj.

(obvestilo #40, 17.11.2014)

Poplave 2014, vodni sklad, ARSO, neustrezna strateška organiziranost: članek (naš prispevek v pdf) v  tedniku Družina, 16.11.2014.

(obvestilo #39, 11.9.2014)

V vmesnem času so v okviru projekta dodali še karte prve (1763-1787) in tretje (1869-1887) vojaške izmere, dodajajo tudi katastre iz Madžarskega in Hrvaškega dela imperija.

(obvestilo #38, 8.5.2014)
Topografske karte t.i. druge vojaške izmere (franciskanska izmera med leti 1806 in 1869) v merilu 1:28800 so poskenirane, georeferencirane z natančnostjo 50-70 m in na voljo na spletnih straneh Avstrijskega državnega arhiva. Pokrito je celotno območje tedanje države Avstro-Ogrske od Milana do Lvova. Karte so bile v tistem času izjemen dosežek danes pa nudijo neprecenljiv vir zgodovinskih podatkov za študij hidromorfoligije, pokrovnosti, urbanizma itd. Izjemen je tudi trud in volja avtorjev, ki so poskrbeli za skeniranje, georeferenciranje in objavo kart. Več o kartah in projektu v brošuri (pdf).

maribor
(Vir:Österreichischeis Staatsarchiv, http://mapire.staatsarchiv.at/en/secondsurvey/)

(obvestilo #37, 8.5.2014)
Na dan norcev, 1.4.2014 se nam je pridružil mladi strokovnjak Matej Müller. Tudi nejmu želimo srečo :). 

(
obvestilo #36, 21.2.2014)
Gašper Zupančič nas je zaradi domotožja zapustil. Želimo mu srečo v Ljubljani-na Inštitutu za vode RS.

(obvestilo #35, 8.2.2014)

8. februar-prazniku na pot: "V nikoli plačanem, od nikogar priznanem naporu, zasmehovani in v boljšem primeru pomilovani, so napravili slovenski umetniki za čast svojega naroda več, nego tisti neštevilni in vseskozi prezaslužni kričači različnih naših strank, ki pretresajo dan za dnem nedolžni zrak s svojim dobrorejenim rodoljubljem." Ivan Cankar

(
obvestilo #34, 14.11.2013)
24. Mišičev vodarski dan 2013 bo v sredo, 4.12.2013 v Narodnem domu, Ulica kneza Koclja 9, Maribor. Tudi letos smo s sponzorskimi sredstvi omogočili izvedbo tradicionalnega strokovnega posveta. Program MVD 2013 je tukaj.

(
obvestilo #33, 23.8.2013)
Na današnji dan pred 100 leti (bila je sobota popoldan) je bil svečano predan v uporabo Stari most (tedaj Novi ali Glavni most oz. most Franca Jožefa) ob prisotnosti nadvojvode Friderika (kasneje vrhovnega poveljnika Avstro-Ogrske armade), posebnega odposlanca njegove cesarske in kraljevske visokosti presvitlega Franca Jožefa 1. Most je bil velik gradbeni dosežek, za mesto pa velika pridobitev.

Stari most
(Vir:Pokrajinski arhiv Maribor, http://www.pokarh-mb.si/uploaded/slike/Glavni_most.JPG)

(obvestilo #32, 17.6.2013)

V zvezi z novim zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, UL RS 109/2012) vas obveščamo, da spletna stran www.dhd.si ne uporablja piškotkov za svoje delovanje.

(obvestilo #31, 25.1.2013)

Povečali smo kapacitete ! Kljub kriznim časom smo odločni, da bomo še naprej zagotavljali strokovne in pravočasne storitve. Hidrodinamični ekipi DHD se je pridružil mladi strokovnjak Gašper Zupančič.

(obvestilo #30, 5.12.2011)

DHD koledar 2012 !  Tudi letos nam je uspelo izdati vrhunski koledar - DHD koledarji postajajo legendarni... Za letošnji, četrti koledar DHD, je fotografije iz cikla Jezero prispeval mednarodno uveljavljen slovenski fotograf Žiga Koritnik. Koledar lahko prelistate tukaj (pdf).

DHD koledar 2012

(obvestilo #29, 20.11.2011)

22. Mišičev vodarski dan 2011- (program MVD 2011) bo  v torek 6.12.2011 v Kazinski dvorani SNG Maribor. Naš prispevek je tukaj (pdf). Še posebej smo veseli prispevka naše prve štipendistke Simone Pestotnik, ki je diplomirala 28.10.2011 (pdf).

(obvestilo #28, 10.6.2011)

8. junija je Svetovni dan oceanov. Ob tej priložnosti je Morska biološka postaja Piran (Nacionalni inštitut za biologijo) pripravila kratek film, ki predstavi živali z območja bibavice. Ogled filma je mogoč na naslednji povezavi, tudi preko mobilnikov in i-podov : http://vimeo.com/24776196

(obvestilo #27, 27.11.2010)

DHD koledar 2011 ! Nadaljujemo s tradicijo predstavljanja velikih fotografskih mojstrov. Na letošnjem, že tretjem koledarju DHD, so fotografije Janeza Marenčiča, pionirja slovenske moderne fotografije. Koledar lahko prelistate tukaj (pdf).

DHD koledar 2011

(obvestilo #26, 27.11.2010)

21. Mišičev vodarski dan 2010 (program MVD 2010), bo v ponedeljek, 6.12.2010 v Kazinski dvorani SNG Maribor, Slovenska ulica 27. Tudi letos smo s sponzorskimi sredstvi omogočili izvedbo tradicionalnega strokovnega posveta. Prispevali smo tudi dva članka za zbornik: članek_hojnikčlanek_lesjak

(obvestilo #25, 27.11.2010)
Znova bomo pomagali s štipendijo. Tretji štipendist DHD je študent 3. letnika Vodarstva in komunalnega inženirstva Tomaž Žitek iz Prekmurja !

(obvestilo #24, 26.12.2009)

Poplave 24.-26. decembra 2009. Ob visokih vodah ob koncu leta je podjetje DHD d.o.o. organiziralo meritev gladin visokih vod na Savi, Dravi, Dravinji in Polskavi. Meritve gladin visokih vod je s tehnologijo LIDAR izvedlo podjetje GEOIN d.o.o. Zajem podatkov LIDAR ter DOF v vidnem in infrardečem spektru se je izvajal iz dveh letal v soboto 26.12.2009. Posneta so bila gladinska stanja Save med hrvaško mejo in Medvodami, Drave med Središčem ob Dravi in Ptujem, Dravinje od izliva do Slovenskih Konjic ter Polskave. Skupno je bilo posnetih ca. 200 km vodotokov. Pokazalo se je, da je možno z dobro pripravo in organizacijo ter z izkušenim osebjem v relativno kratkem času in z veliko natančnostjo pridobiti dragocene podatke o gladinskih stanjih na znatnih odsekih vodotokov. Glavni omejitveni faktor predstavljajo pogoji letenja, saj je zaradi nizke oblačnosti, vetra ipd. bila možna izvedba poletov šele v soboto dopoldan, t.j. po prehodu fronte. Takšno zbiranje podatkov o visokih vodah predstavlja znaten kvalitativni preskok in je prvi tovrstni dosežek v Sloveniji in redkost tudi v svetovnem merilu. Glede na dobre rezultate bi bilo smiselno razmisliti o vzpostavitvi ustrezne službe oz. o organizaciji tovrstnih meritev na državni ravni.
(obvestilo #23, 25.11.2009)

DHD koledar 2010 ! Premikamo meje na vseh področjih delovanja. Fotografije za koledar 2010 je prispeval eden izmed najvidnejših sodobnih fotografov Roger Ballen . Koledar je natisnjen v 200 izvodih. Koledar lahko prelistate tukaj (pdf).

DHD koledar 2010

(obvestilo #22, 5.11.2009)

Mišičev vodarski dan 2009 (program), že 20. po vrsti, bo letos 26.11. v Kazinski dvorani SNG Maribor. Pri pripravi prispevka za zbornik smo ugotovili, da smo v podjetju DHD letos izdelali karte poplavne in erozijske nevarnosti za 2 % poplavnih površin v Sloveniji. Naš prispevek za zbornik (pdf):  članek_hojnikčlanek_lesjak

(obvestilo #21, 19.6.2009)

Projektantske počitnice od  22.junija do 10.julija. 97% vse vode na Zemlji je morska voda.....(obvestilo #20, 29.5.2009)

Od aprila velja Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (ULRS 25/2009)   (pdf)

(obvestilo #19, 23.3.2009)

Odgovorili smo na nekaj vprašanj novinarja dnevnika Finance v zvezi s poplavno varnostjo in modeliranjem. Povezava do članka.

(obvestilo #18, 4.12.2008)

DHD koledar 2009. Z veseljem sporočamo, da smo izdali prvi v nizu legendarnih DHD koledarjev. Fotografije iz cikla Ptujska dvorišča je prispeval mojster Stojan Kerbler, spremno besedilo dr. Marjeta Ciglenečki pri izvedbi pa je sodeloval Umetniški kabinet Primož Premzl. Koledar je bil natisnjen v 250 podpisanih in oštevilčenih izvodih.

DHD koledar 2009

(obvestilo #17, 4.12.2008)

Tudi letos smo prejeli (le) dve vlogi za štipendijo. Podelili smo jo nadarjeni študentki 4. letnika Vodarstva in komunalnega inženirstva Lei Ribič. Čestitamo ! Obema seveda želimo uspešen zaključek študija.

(obvestilo #16, 26.11.2008)

19. Mišičev vodarski dan. Vodnogospodarski biro Maribor in Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS organizirata tradicionalno strokovno in družabno srečanje,v ponedeljek 8.12.2008 v Kazinski dvorani SNG Maribor s pričetkom ob 9 uri. Podjetje DHD d.o.o. je sponzor posveta, sodelujemo pa tudi s prispevkom Uroša Lesjaka, perspektivnega mladega strokovnjaka za področje rečne hidravlike (članek pdf). Program sečanja je tukaj.

(obvestilo #15, 4.10.2008)

Veljati je začela Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.        (pdf) Zanimivo  bo !

(obvestilo #14, 12.9.2008)

Kadrovske štipendije! Podjetje DHD d.o.o. razpisuje kadrovske štipendije za študentke in študente univerzitetnega študija gradbeništva-hidrotehnična smer in univerzitetnega študija vodarstva in komunalnega inženirstva na FGG Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2008/2009. Prosimo, da pisne vloge s kratkim življenjepisom, opisom dosedanje študijske poti, strokovnega interesnega področja ipd. ter kontaktnimi podatki, pošljete do 15.10.2008. Vlogi priložite tudi potrdilo o vpisu ter  o opravljenih izpitih.Obvestila o izboru bodo posredovana najkasneje do 25.10.2008. Predvidoma bosta podeljeni dve štipendiji. Razpis v pdf.

(obvestilo #13, 28.7.2008)
Zaradi kolektivnega dopusta (projektantske počitnice) ne poslujemo do 25.8.2008. Za sotrudnike z odseka 0093 in  0094 je na voljo vroči telefon 040 811 062. Hkrati vas obveščamo, da sta zaradi velike množine neželjene pošte, začasno (predvidoma do 25.8.2008) izključena poštna predala info@dhd.si in webmaster@dhd.si. Ostali elektronski naslovi zaposlenih delujejo normalno.

(obvestilo #12, 26.6.2008)
Včeraj je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (UL RS 57/2008). Osnovni zakon ima 217 členov, spremembe in dopolnitve pa 96 členov. Uradno prečiščeno besedilo še ni na voljo...

(obvestilo #11, 15.4.2008)

V uporabo je stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) (UL RS 126/2007), ki predstavlja temeljito predelavo ZGO-1-UPB1 (UL RS 102/2004). Osnovni zakon ima 239 členov, spremembe in dopolnitve pa 130 členov. Tudi sedanja vlada uspešno nadaljuje tradicijo temeljitega spreminjanja zakonov s področja gradnje in urejanja prostora. Čestitamo in nestrpno pičakujemo nov Zakon o vodah. Žal se je zaradi tozadevne vneme nekje izgubila Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih poplav in erozije...

(obvestilo #10, 9.4.2008)

Računsko sodišče je Ministrstvu za okolje in prostor na podlagi ugotovitev pri revidiranju pravilnosti poslovanja pri izvajanju Zakona o vodah in podzakonskih predpisov v obdobju od leta 2002 do leta 2006 izreklo negativno mnenje.  Poročilo v formatu pdf je tukaj. Ministrstvo za okolje in prostor:
•    ni pravočasno podrobneje predpisalo vsebine vloge za pridobitev vodnega dovoljenja;
•    ni reševalo vlog za podelitev vodnega dovoljenja za različne vrste rabe vode, predvsem pa za lastno oskrbo s pitno vodo v predpisanih rokih;
•    ni pripravilo predloga začasnega načrta upravljanja z vodami, da bi ga lahko Vlada Republike Slovenije sprejela v enem letu po uveljavitvi Zakona o vodah (t.j. do julija 2003 !); s tem ni bila vzpostavljena ustrezna strokovna podlaga za spoštovanje temeljnega načela trajnostne rabe vode pri odločanju o podeljevanju vodnih pravic;
•    ni pripravilo in sprejelo metodologije za določanje ekološko sprejemljivega pretoka pri podeljevanju vodnih pravic;
•    ni pripravilo predloga kriterijev za določitev roka, načina in višine plačila vodne pravice, kadar je vodna pravica podeljena na podlagi vodnega dovoljenja, in ga ni posredovalo Vladi Republike Slovenije v sprejem;
•    ni sprejelo predpisa o obliki in načinu vodenja podatkov v vodni knjigi in v vodnem katastru;
•    ni preoblikovalo obstoječe vodne knjige in vodnega katastra in ju vzpostavilo v skladu z določili Zakona o vodah, kar otežuje odločanje o pridobitvi novih vodnih pravic ob že obstoječih in zagotavljanje popolnosti podatkov o zavezancih za odmero vodnega povračila.
Žal je delo računskega sodišča, po ustavi, omejeno le na kontrolo državnih računov, državnega proračuna in javne porabe v Republiki Sloveniji.

(obvestilo #9, 7.3.2008)

Prva obletnica spletnih strani podjetja DHD d.o.o. ! Spletne strani dhd.si so se rodile 8. marca leta 2007, 14 minut čez polnoč. Namen strani ni zgolj promocija podjetja temveč tudi hidrotehnične stroke, informiranje ter nudenje uporabnih vsebin. Da so strani naletele na ugoden odziv, kaže tudi stalno naraščanje obiskov. V začetku smo v povprečju beležili ca. 10 obiskov na dan, zadnje tri mesece pa že 17. Skupno je bilo v enem letu prenešenih 5.5 GB podatkov. Tako kot pri vseh projektih, ki se jih lotimo, bomo tudi na spletnih straneh še naprej stremeli k izboljšavam, kreativnim rešitvam ter koristnim in zanimivim vsebinam.


Preglednica statistik obiskov spletnih strani www.dhd.si za prvo leto. Pojasnila in zanimivosti o spletnih statistikah si lahko ogledate tukaj (v angleščini).

(obvestilo #8, 3.3.2008)

Informacijski dnevi za vpis na univerze - ŠTIPENDIJE. Nudimo možnost štipendiranja dijakom in dijakinjam, ki bi se želeli vpisati na univerzitetni študij gradbeništva-hidrotehnična smer na Univerzi v Ljubljani-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Prosimo kontaktirajte nas za nadalnje informacije.

(obvestilo #7, 4.2.2008)

Zlata lisica 2008. Na veleslalomski tekmi za Svetovni pokal v alpskem smučanju 12.1.2008 na Pohorju je kot tretja predtekmovalka nastopila mlada in perspektivna smučarka SK Branik Katja Jesenko, rojena leta 1993. Katja ima posebno, DHD čelado. Čestitamo za pogumno in uspešno vožnjo. Več fotografij si lahko ogledate tukaj


Foto:Nenad Vučić

(obvestilo #6, 17.1.2008)

Najbolj hidrodinamično podjetje leta 2007 je DHD d.o.o. !

(obvestilo #5, 21.11.2007)

18. Mišičev vodarski dan. Tradicionalni strokovni posvet bo, netradicionalno, v ponedeljek 10.12.2007 v Kazinski dvorani SNG Maribor s pričetkom ob 9 uri. Podjetje DHD d.o.o. je sponzor posveta, sodelujemo pa tudi s strokovnim člankom v zborniku (članek pdf).

(obvestilo #4, 12.10.2007)
V začetku oktobra smo prejeli dve vlogi za štipendijo. Odločitev ni bila lahka, vendar smo z veseljem podelili štipedijo perspektivni študentki 4. letnika Vodarstva in komunalnega inžinerstva Simoni Pestotnik. Čestitamo !
Obema želimo uspešen zaključek študija.

(obvestilo #3, 23.8.2007)
Razpis za enoletno štipendijo. Podjetje DHD d.o.o. razpisuje enoletno štipendijo za študentko ali študenta 3. ali 4. letnika v študijskem letu 2007/2008 gradbeništva-hidotehnična smer ali vodarstva in komunalnega inžinerstva na FGG, UL. Razpis traja do 20.9.2007.

(obvestilo #2, 19.6.2007)
15. julij-15.avgust, "projektantske počitnice". Zaradi letnih dopustov med 15. julijem in 15. avgustom 2007 ne poslujemo. V primeru 100-letnih poplav ali projektov v vrednosti nad 50.000 € pokličite 040 811 062 oz. pošljite SMS. ;)

(obvestilo #1, 21.3.2007)
22. marec, Svetovni dan voda. Generalna skupščina Združenih narodov  je Svetovni dan voda razglasila leta 1992. Namen tega dne je opozoriti javnost, da je voda pomemben in nenadomestljiv naravni vir, ki omogoča, ob nesmotrni rabi pa tudi omejuje, življenje in razvoj ljudi. Zanimivost: Na Zemlji je ca. miljardo in 386 milijonov kubičnih kilometrov vode. Od tega je le 3 % sladke vode, vsa druga je v morjih. Sladka voda je v različnih oblikah. Ca. 68.7 % je ledu na tečajih in ledenikih, 30.1 % je podtalnice, 0.9 % je v drugih oblikah (vlaga, para, biološka voda) in le 0.3 % je površinske vode. Površinske vode je 87 % v jezerih, 11 % v močvirjih in 2 % v rekah. V Bajkalskem jezeru je 20 % vse površinske vode ! english domov

kontakt

o podjetju

reference

članki

o modeliranju

poplave

povezave

obvestila

obvladovanje poplavnih škod

poplavna varnost

poplave
   

na spletu od 8.3.2007
v1.1, 1.2008
© DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 20.10.2016
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge