Obvestilo pravne narave


Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na domeni www.dhd.si ali njenih poddomenah (v nadaljevanju: spletno mesto). V kolikor ni eksplicitno navedeno drugače je imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto, podjetje DHD d.o.o., v nadaljevanju: lastnik spletnega mesta. Logotip podjetja je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Lastnik spletnega mesta ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost lastnika spletnega mesta za vse primere izključena.

Lastnik spletnega mesta se bo trudil, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar lastnik spletnega mesta niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Lastnik spletnega mesta se bo trudil za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta. Lastnik spletnega mesta lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni vsebino ali obliko spletnega mesta.

Kakršnikoli podatki, ki bi jih lastnik spletnega mesta pridobil na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo lastnika spletnega mesta in jih le ta varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Mariboru.


Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel zgoraj opisane pogoje in da se z njimi strinja.
english domov

nazaj

   


     
na spletu od 8.3.2007
v1.0, 2.2007
DHD d.o.o
 I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena
zadnja sprememba: 14.1.2008
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge