DHD - najbolj hidrodinamično podjetje !


poplave

UTRINKI IZ ZGODOVINE MARIBORSKIH MOSTOV IN DRAVE

(Mariborski mostovi-raziskovalna naloga Mladi za napredek Maribora)


Stari most okoli l. 1906. Stal je ca. 20 m gorvodno od današnjega "starega mosta".


Maribor s starim mostom okoli l.1900.


Mariborski mostovi  okoli l.1911. Spredaj most v Studencih, v sredini stari most, v ozadju železniški most. Studenški most je bil l. 1941 porušen, kasneje je na istem mestu stala Studenška brv. Leta 2007 se je pričela gradnja nove brvi.


Stari in novi državni most okoli l.1918. Novi oz. državni most se danes imenuje Stari most. Zgrajen je bil leta 1913, otvoritve se je udeležil tudi odposlanec presvitlega cesarja.


Stari, državni in železniški most okoli l.1915. Stari most je bil porušen nekaj let pred 2. sv. vojno.


Levi breg na območju današnjega Titovega mosta okoli l. 1900. Skrajno desno je verjetno plavajoči mlin.


Pogled gorvodno na levi breg z območja današnjega Titovega mosta, okoli l. 1900. Zgoraj stari most, spredaj verjetno plavajoči mlin.


Levi breg med današnjim Starim in Titovim mostom okoli l. 1908.


Sodni stolp in t.i. Benetke (porušene ob izgradnji HE Zlatoličje) okoli l. 1906.


Lent okoli l. 1917. Lepo je vidno pristanišče za splave.


Državni in železniški most aprila 1941.


Provizorij okoli l.1943.


Lent okoli l. 1965


english domov

kontakt

o podjetju

reference

članki

o modeliranju

poplave

povezave

obvestila

obvladovanje poplavnih škod nekoc

poplavna varnost

poplave
   


na spletu od 8.3.2007
v1.1, 1.2008
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 23.8.2013
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge