"Pero je močnejše od meča"
"The pen is mightier than the sword" Edward Bulwer-Lytton (1803 - 1873)

poplave

I pokaži samo objave v tujini I

Pri ogledu PowerPoint datotek se bo odprlo novo okno. Zaradi velikosti datotek je potrebno počakati, da se naloži vsebina. Datoteko si nato lahko ogledate v celoti (diaprojekcija) ali pa samo posamezne strani (puščica naprej-nazaj). Datoteke so v mht (mhtml, mime html) formatu. Ogled žal ni možen z vsemi brskalniki. Format podpirajo IE 5.0 in višje, Opera 9 in višje. Za Firefox 1.5 in višji je potrebna instalacija ekstenzije MAF. Za Netscape ni podatkov. 


Tomaž Hojnik
Karte poplavne in erozijske nevarnosti ter omilitveni ukrepi        pdf     
Zbornik referatov z 20. Mišičevega vodarskega dne, december 2009   power point (3 MB)  

Tomaž Hojnik
Poplavna varnost ali poplavna nevarnost ?        pdf     
Zbornik referatov z 18. Mišičevega vodarskega dne, december 2007     

Mateja Klaneček, Igor Čuš, Tomaž Hojnik
Prodišča na Dravi med Markovci in Zavrčem ter možnosti učinkovitejših vzdrževalnih ukrepov
Acta hydrotechnica, 23/38 2005       pdf

Tomaž Hojnik
Strokovno mnenje k projektu vzdrževalnih del na reki Dravi pri Mali vasi        pdf     
Zbornik referatov z 17. Mišičevega vodarskega dne, december 2006     

Tomaž Hojnik
Möglichkeiten der mehrzwecknutzung eines hydroenergetischen Objekts – ein Beispiel des Sees von Ptuj  pdf
Wasserbau-Symposium Graz:Stauhaltungen und Speicher - Von der Tradition zur Moderne, september 2006

M.Mikoš, R.Fazarinc, B.Majes, R.Rajar, D.Žagar, M.Krzyk, T.Hojnik, M.Četina
Numerical symulation of debris flows triggered from the Strug rock fall source area, W Slovenia         pdf
Natural Hazards and Earth System Sciences, 6, 24 April 2006, pp.261-270

Matjaž Četina, Rudi Rajar, Tomaž Hojnik, Majda Zakrajšek, Mario Krzyk, Matjaž Mikoš
Case Study: Numerical Simulations of Debris Flow below Stoze, Slovenia
Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 132, No. 2, February 2006, pp. 121-130

Tomaž Hojnik
Matematični model visokovodnih razmer Drave na območju Malečnika        pdf
Zbornik referatov z 16. Mišičevega vodarskega dne, december 2005      

Tomaž Hojnik
Možnosti večnamenske rabe hidroenergetskega objekta - primer Ptujskega jezera
Slovenski vodar št. 16, oktober 2005

Tomaž Hojnik
Ureditev reke Drave med državno mejo in jezom na Ptujskem jezeru        pdf    
Zbornik referatov z 15. Mišičevega vodarskega dne, december 2004    power point (2.4 MB) 
Tomaž Hojnik
Dvodimenzijski matematični model drobirskih tokov na območju Koseča z oceno ogroženosti naselja Koseč zaradi njihovega delovanja        pdf
Zbornik referatov z 15. Mišičevega vodarskega dne, december 2004

Tomaž Hojnik
Potreba po sistematičnem in organiziranem merjenju gladin pri povišanih pretokih        pdf
Zbornik referatov z 14. Mišičevega vodarskega dne, december 2003                            power point (1 MB)

mag.Smiljan Juvan, Igor Čuš, Tomaž Hojnik
Pregled in analiza obstoječih razmer v Ptujskem jezeru ter pilotni projekt čiščenja mulja        pdf
Zbornik referatov z 14. Mišičevega vodarskega dne, december 2003                             power point (7.2 MB)

M.Četina, R.Rajar, T.Hojnik, M.Zakrajšek, M.Krzyk
Modeliranje dinamike zemeljskega plazu Stože pod Mangartom
Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, št.16, 2002

Tomaž Hojnik
2d model Sore od Puštalskega jezu do mostu v Suhi in ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti        pdf
Zbornik referatov z 12. Mišičevega vodarskega dne, december 2001                   power point (1.9 MB)

Tomaž Hojnik , izr.prof.dr. Matjaž Četina, mag. Mario Krzyk, prof.dr. Rudi Rajar
2D model drobirskega toka na območju Zgornjega in Spodnjega Loga        pdf
Zbornik referatov z 12. Mišičevega vodarskega dne, december 2001        power point (2.7 MB)

prof.dr.Rudi Rajar, Tomaž Hojnik , izr.prof.dr.Matjaž Četina, Majda Zakrajšek, mag. Mario Krzyk
Enodimenzijski model drobirskega toka na območju Loga pod Mangrtom        pdf
Zbornik referatov z 12. Mišičevega vodarskega dne, december 2001

Tomaž Hojnik
Analiza visokovodnih razmer Drave od Maribora do Ptuja                               pdf
Zbornik referatov z 10. Mišičevega vodarskega dne, december 1999         power point (9.9 MB)

mag. Smiljan Juvan, Tomaž Hojnik , Darko Burja, Darko Anzeljc
Analiza visokovodnega režima Pesnice iz vidika načrtovane rekonstrukcije hidrosistema        pdf
Zbornik referatov z 9. Mišičevega vodarskega dne, december 1998

Tomaž Hojnik
Presoja vplivov načrtovanega poteka avtoceste po Pesniški dolini na vodni režim in vodno okolje      
Zbornik referatov z 8. Mišičevega vodarskega dne, december 1997
english domov

kontakt

o podjetju

reference

članki

o modeliranju

poplave

povezave

obvestila

obvladovanje poplavnih škod nekoc

poplavna varnost

poplave
   na spletu od 8.3.2007
v1.1, 1.2008
© DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 27.11.2009
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge