Tomaž Hojnik, univ.dipl.inž.gradb.

Rojen 7.7.1969 v Slovenj Gradcu.

1984-1988  Srednja gradbena šola Maribor

1990-1997  Fakulteta za gradbenišvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Hidrotehnična smer.
                     Diplomsko delo "Primerjava matematičnih modelov HEC-2 in MIKE11 na primeru preračuna                              hidrosistema reke Pesnice" (diplomska naloga št. 270). Mentor prof.dr. Matjaž Četina.
                     pdf (brez prilog )

 1997-2007 Zaposlen pri podjetju Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., kjer se ukvarja predvsem s poplavno                      varnostjo ter zahtevnejšimi projekti. Uvaja matematično modeliranje v slovensko hidrotehnično
                     prakso. Prva praktična uporaba 2D modela izven Univerze l.1999. Prva uporaba 2D modela
                     blatnega toka v Sloveniji l. 2001 po tragičnih dogodkih v Logu pod Mangartom. Strokovni izpit za
                     pooblaščenega inženirja gradbene stroke opravi l.1999 (G-1851). Ob delu piše tudi strokovne
                     članke za domače in tuje revije.

2007           Ustanovi podjetje DHD d.o.o.,  kjer je tudi zaposlen.

Oče treh otrok, Arje (1999), Rine (2002) in Črtomira (2004).


epošta:       hojnik@dhd.si  
english domov

nazaj

   


     na spletu od 8.3.2007
v1.0, 2.2007
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I 
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 11.1.2008
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge