hidravlika
digitalna hidrodinamika
                                                                           
metoda končnih elementov


SORA PRI ŠKOFJI LOKI

Cilj naloge je bila hidravlična analiza obstoječih visokovodnih razmer z dvodimenzijskim matematičnim modelom ter zasnova ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti na osnovi analize vplivov možnih posegov na gladine visokih vod. Obdelani so bili ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti v Škofji Loki, med brvjo pod puštalskim jezom in mostom v Suhi. Na obravnavanem območju leži sotočje Selške in Poljanske Sore, čistilna naprava, predvidena obvoznica ter nekaj drugih infrastrukturnih objektov. Na 1.7 km odseku reke je v poplavnem območju Q100 ca. 85 stanovanjskih objektov, v poplavnem območju Q10 pa le ca. 9 objektov.

Modeliran je bil 1700 m dolg rečni odsek površine 30 ha z ca. 34000 končnimi elementi. Model predstavlja prvo praktično uporabo dvodimenzijskega hidrodinamičnega modela z metodo končnih elementov v Sloveniji. Na osnovi izračunov je bilo mogoče določiti potek gladin in tokovno sliko na sotočju ter podati ustrezno rešitev za novo obliko sotočja.

Računski pretok Q100 za Soro pod sotočjem znaša 735 m3/s, Q10 pa 459 m3/s. Q100 za Poljansko Soro na sotočju je 524 m3/s, Q10 pa 301 m3/s. Za Selško soro na izlivu znaša Q100 395 m3/s, Q10 pa 218 m3/s. 


klikni sličico za povečavo
SORA, ŠKOFJA LOKA, JULIJ 2000
english domov

nazaj

   


     v1.0, 2.2007
© DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 13.7.2007
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge