hidravlika
digitalna hidrodinamika
                                                                           
metoda končnih elementov


DRAVA PRI MALEČNIKU

V skladu s sprejetim programom za izdelavo lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju, je bilo potrebno, v sklopu priprave lokacijskega načrta (LN), izdelati idejni projekt  in strokovne podlage, ki bodo osnova za pripravo LN. Za argumentirano odločitev o primernosti variante ureditev, je bilo potrebno izdelati dvodimenzijski (2D) matematični model obravnavanega območja, s katerim je možno ugotoviti prednosti posamezne variante, glede na hidravlične razmere in s tem povezane hidrodinamične obremenitve. S pomočjo 2D matematičnega modela je zato bila izvršena primerjava variant ureditve na območju Malečnika glede na kriterij varstva pred škodljivim delovanjem voda.

Modeliran je bil 1650 m dolg rečni odsek površine 49 ha. Računski pretok Q100 za Dravo, na obravnavanem odseku, znaša 2533 m3/s, Q2 pa 807 m3/s.


klikni sličico za povečavo
DRAVA, MALEČNIK, 2.3.2005
english domov

nazaj

   


     v1.0, 2.2007
© DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 5.6.2007
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge