regulacije
digitalna hidrodinamika
                                                                           
DROBIRSKI TOK


KOSEČ, POTOK BRUSNIK

19.12.2001 se je zgodil kamninski podor iz območja Zastruge pod Planico v strugo potoka Brusnik. Kamninske mase so padle na že labilen teren, ki ga v podlagi sestavljajo fliši. Ti so bili na mestu, ki ga je obremenil podorni material, prekriti z ocenjeno 5 do 10 m debelo plastjo gruščnatih nanosov potoka Brusnik, ledeniških moren in zaglinjeno preperino fliša. Ta zemljinska masa je skupaj s podornim materialom zdrsela v grapo potoka kot zemeljski plaz in jo zasula v dolžini 350 m.

Zavedajoč se potencialne nevarnosti drobirskih tokov, je bila l. 2002 struga potoka Brusnik, na območju naselja Koseč, ki leži ca. 800 m dolvodno od območja podora, razširjena, poglobljena in utrjena. Kmalu po ureditvi se je, ob močnejših padavinah v aprilu 2002, odrazil hudourniški značaj potoka Brusnik, ki je z območja plazu odnašal material v večjih količinah in ga v obliki drobirskih tokov premeščal po urejeni strugi skozi vas Koseč

Vlada RS je 24.12.2003 sprejela Program ukrepov za odpravo posledic plazu Strug v občini Kobarid za leto 2004. Poleti l. 2004 je bil izdelan dvodimenzijski matematični model drobirskih tokov na območju Koseča in ocena ogroženosti naselja Koseč zaradi delovanja drobirskih tokov, kot strokovna podlaga za Državni lokacijski načrt. Vzporedno z izdelavo dvodimenzijskega matematičnega modela je potekala tudi hidravlična študija širšega odseka med območjem podora in naseljem Ladra z enodimenzijskim nestacionarnim modelom (Univerza v Ljubljani, FGG-HS).  


klikni sličico za povečavo
KOSEČ, POTOK BRUSNIK, APRIL 2004Conacija hitrosti


foto: Tomaž Hojnik


Opis plazu decembra 2001 (spletna stran Geografskega inštituta Antona Melinka).
english domov

nazaj

   


     

v1.0, 2.2007
© DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 5.6.2007
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge