FOTOGRAFIJE VISOKIH VOD SORE


1. Škofja Loka 7.11.2000
Fotografije  so nastale med 10. in 13. uro na širšem območju sotočja Selške in Poljanske Sore (med Suho, Šeširjevim in Puštalskim jezom). Maksimalni pretoki tega dne so nastopili ob 3h na Selški Sori (252 m3/s), ob 4h na Sori (389 m3/s) in ob 7h na Poljanski Sori (145 m3/s). Pretoki v Sori v času nastanka fotografij so znašali ca. 260 m3/s. Pretok 389 m3/s  ima povratno dobo ca. 5 let (Q5).

Povprečen vzdolžni padec reke Sore na prikazanem odseku znaša 0.003 m/m. Prečni profil je približno trapezne oblike s širino dna med 17 in 30 m. Povprečna širina dna znaša ca.26 m,  brežine so v naklonu ca. 1:1.5. Struga je globoka 4 do 5 m, povprečna širina struge je ca. 40 m.


klikni sličico za povečavo
1. ŠKOFJA LOKA, 7.11.2000, 10h-13h
foto: Tomaž Hojnik2. Sora in Poljanska Sora 5.12.2005    (spletna stran Gregorja Vertačnika). Maksimalni pretoki tega dne so nastopili ob 10h na Selški Sori (100 m3/s) in ob 13h na Sori (310 m3/s) in Poljanski Sori (200 m3/s).
Če ste kdaj fotografirali ali posneli visoke vode vas prosimo, da dela prispevate tukaj. Namen je ustvariti  zbirko, ki bo v pomoč, v poduk, v opozorilo ali zgolj zanimivost. Prosimo da navedete lokacijo in ime vodotoka ter po možnosti datum in čas. Hvala.

Posebej veseli bomo fotografij poplav Sore 1.11.1990 (maksimalni pretok v Suhi 690 m3/s, na Selški in Poljanski Sori 320 m3/s)  in novembra l.1982 (maksimalni pretok v Suhi 470 m3/s).

S prispevkom se na noben način ne odrekate avtorskim pravicam. S tem ko pošljete fotografije ali filme izrecno dovoljujete objavo na spletnih straneh podjetja DHD d.o.o.
english domov

nazaj

   


     
na spletu od 8.3.2007
v1.0, 2.2007
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 14.1.2008
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge