VISOKE VODE V SEPTEMBRU 2007 Poročilo MOP-ARSO, ki opisuje meteorološko in hidrološko situacijo 18. septembra 2007 (v pdf formatu)

VISOKE VODE SEVNICE V SEVNICI 21.8.2005 Izjemen prispevek (spletna stran) g. Zorka Vičarja, očividca poplavnega dogodka, z opisom ter številnimi fotografijami. Dogodek je pokazal slabo sistemsko organiziranost varstva pred poplavami v državi, predvsem z vidika obveščanja oz. napovedovanja ter predvsem seznanjenosti prebivalcev z dejstvom, da živijo v poplavnem območju in z ukrepanjem ob poplavah. Obvezen ogled za uslužbence MOP-ARSO in ministra. Spletna stran g. Vičarja je porodila tudi idejo o "arhivu poplav" na teh spletnih straneh. Kljub pogostim poplavam pri nas ni urejeno sistematično zbiranje in hranjenje dokumentacije, ki se nanaša na pojav in nastalo škodo.

VISOKE VODE V AVGUSTU  2005   Članek  Sektorja za hidrologijo na MOP-ARSO, ki opisuje meteorološko in hidrološko situacijo avgusta 2005 (v pdf formatu)


english domov

nazaj

   


     

na spletu od 8.3.2007
v1.0, 2.2007
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 14.1.2008
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge