dr. Matej Müller, univ.dipl.inž.gradb.

Rojen 12.4.1985 v Mariboru. 

2000-2004 II. Gimnazija Maribor

2004-2009 Fakulteta za gradbenišvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Hidrotehnična smer. 
Diplomsko delo "Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju" (diplomska naloga št. 3082/H). Mentor prof.dr. Franci Steinman, somentor asist. Gašper Rak. pdf
Opravljal  prakso v podjetju VGB Maribor d.o.o. in na Fakulteti za gradbeništvo in Geodezijo UL.
2009-2013 Zaposlen kot asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, na Katedri za  
                    mehaniko tekočin z laboratorijem, kjer se ukvarja z matematičnim in eksperimentalnim hidravličnim
                    modeliranjem, geografskimi informacijskimi sistemi, kartiranjem nevarnosti in ogroženosti ter
                    pedagoškim delom. Sodeluje tudi na mednarodnih projektih (DRA-MUR-CI). V tem času pa je
                    vpisan tudi na doktorski študij s področja eksperimentalnega in 3D numeričnega modeliranja.

2014            Zaposli se v podjetju DHD d.o.o.

2016            Uspešno zagovarja doktorsko disertacijo z naslovom
                    
Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu.

epošta:        
mueller@dhd.si
domov

nazaj

   


     na spletu od 8.3.2007
v1.0, 2.2007
© DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I 
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 24.3.2019
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge