Uroš Lesjak, univ.dipl.inž.gradb.

Rojen 25.11.1982 v Celju.

1997-2001  Gimnazija Celje-Center, Naravoslovna smer

2001-2008  Fakulteta za gradbenišvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Hidrotehnična smer.  Diplomsko delo
"Analiza hidroloških in hidravličnih razmer na povodju Koprivnice 18.9.2007" (diplomska naloga št. 3030). Mentor prof.dr. Matjaž Mikoš, somentor viš.pred.mag. Rok Fazarinc. pdf (brez prilog) Strokovno prakso je opravljal v podjetju Nivo, gradnje in ekologija d.o.o., praktične izkušnje med študijem pa je pridobival tudi v podjetju Ingrad projektivni biro d.o.o in na Agenciji republike Slovenije za okolje (MOP-ARSO).

 2009          Zaposli se v podjetju DHD d.o.o.epošta:       lesjak@dhd.si
domov

nazaj

   


     na spletu od 8.3.2007
v1.0, 2.2007
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I 
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 25.1.2013
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge